Vedensuodatin puhdistaa vedestä ylimääräiset epäpuhtaudet

16 September 2022
 Kategoriat: Home & Garden, Blog

jaa  

Vedenlaatu saattaa vaihdella alueittain ja riippuen siitä, tuleeko oma talousvesi kunnallisesta vedenjakeluverkosta vai omasta kaivosta. Kaupungeissa ja taajamissa vedenlaatu on yleensä erittäin hyvä sen lähtiessä vedenpuhdistuslaitokselta, mutta sieltä se kulkee vielä pitkän matkan, ennen kuin on kotitalouksien käytössä. Toisinaan veden laatu saattaa muuttua matkan varrella, esimerkiksi putkistoon kertyneiden aineiden tai mikrobien päästessä siihen. Usein syynä vedenlaadun huonontumiseen on se, että vesi viipyy järjestelmässä liian kauan ja joskus myös järjestelmän rakenteellisten ongelmien, kuten esimerkiksi sen vanhenemisen vuoksi. Kun talousvesi otetaan omasta kaivosta, voi sen koostumuksen ja puhtauden tarkistaa teettämällä vedestä vesianalyysin.

Talousveden laatuun vaikuttaa pinta- ja pohjaveden laatu

Juoma- ja käyttövetemme eli talousvetemme otetaan pintavedestä tai pohjavedestä. Pohjavesi on uusiutuva ja merkittävä luonnonvara ja se voi olla myös tekopohjavettä, joka tehdään imeyttämällä maahan pintavettä. Pintavedellä tarkoitetaan järvi- tai jokivettä. Kaikista erilähteistä otetuista raakavesistä voidaan valmistaa laadukasta talousvettä. Pohjavesi ja pintavesi ovat merkittävä resurssi, jonka laadusta, puhtaudesta ja kestävästä käytöstä on tärkeää huolehtia.

Vesi puhdistetaan vedenpuhdistuslaitoksella

Raakavesi puhdistetaan vedenpuhdistuslaitoksella, esimerkiksi pintavettä käytettäessä, siitä puhdistetaan orgaaniset ainekset, tuhotaan siinä olevat mikrobit otsonilla, lisätään veteen hiilidioksidia, joka lisää sen alkaliteettia. Vedestä suodatetaan tämän jälkeen orgaanisia aineita vielä aktiivihiilisuodatuksessa, se desinfioidaan UV-valolla ja lopuksi siihen lisätään klooria mikrobikasvun rajoittamiseksi. Veden puhdistusprosessi vaihtelee jonkin verran sen mukaan, mistä raakavesi otetaan. Kunnallisen vedenjakeluverkoston ulkopuolella asuessa, täytyy vedenlaadusta ja kaivon puhtaudesta huolehtia itse. Kaivovesi voi sisältää esimerkiksi rautaa ja magnaania, mutta ongelman voi ratkaista vedensuodattimella.

Vedensuodatin parantaa veden makua ja laatua

Toisinaan vedenlaadussa ei välttämättä tarvitse olla vaarallista vikaa, mutta monesti se saattaa olla esimerkiksi liian kalkkipitoista tai sisältää liikaa klooria monen makuun. Veteen voi myös irrota likaa putkistosta ja siinä voi olla mikromuovia ja lääkeainejäämiä. Kalkin puhdistamiseen voi auttaa vedenpehmennin, joka voidaan asentaa esimerkiksi koko rakennukseen. Vedenpehmentimen voi asentaa myös omakotitaloon ja se poistaa kalkkia vedestä, eikä vain hajota sitä. Kloorin voi puhdistaa vedestä aktiivihiilisuodattimella ja putkistosta irtoavan lian, mikromuovit ja kemikaalit voi poistaa vedestä erilaisilla vedensuodattimilla. Tutustu enemmän vedensuodatus vaihtoehtoihin täällä esimerkiksi Jalovesi Oy.