60 x 60 betonilaatta on ajaton ratkaisu

16 May 2023
 Kategoriat: Home & Garden, Blog

jaa  

Betoni pitää pintansa talonrakentamisessa, sillä puutalojenkin sokkelit ovat betonia. Betoni on käytännöllinen ja luja ratkaisu myös ulkotiloihin. Sokkeleiden vierustat saavat huolitellun ilmeen, kun ne päällystetään betonilaatoin. Pihalaatoitus myös toimii puhtaana ja kurattomana kulkutienä, joka voi johtaa sisäänkäynniltä auto- tai pyöräkatokselle.

Betonilaatan valinta

Ihan aluksi on hyvä kartoittaa, mihin kaikkialle betonilaattoja halutaan sijoittaa. Mikäli niiden päältä ajetaan autolla, tulee laattojen olla riittävän paksuja. Alueelle, jolla ajetaan myös autolla, suositellaan vähintään 60 mm paksuisia pihalaattoja. Jos paikalle tullaan säilöautolla, laatan paksuussuositus on 80 mm. Kävelytielle riittää ohuempikin laatta. Sokkelia ympäröivät laatat puolestaan voivat olla yksilöllisemmän näköisiä, jolloin kuvioinnillaan tai värivalinnallaan virkistävät talon yleisilmettä. Betonilaatalla voi helposti päällystää laajemmankin alueen, jollaiseen 60 x 60 betonilaatta istuu hyvin.

Nykyään betonilaattoihin löytyy paljon valikoimaa. On täysin sileäpintaista laattaa, jollaista ei betonilaattojen alkuaikoina vielä ollut edes kehitetty. Myös värivalikoima on nykyään iso ihan vaaleasta laatasta täysin mustaan. Betonilaattojen kilpailijoita pihan koristelussa ovat betonia hinnaltaan kalliimmat luonnonkivet, joiden hyvä puoli on, etteivät ne rapaudu vuosikymmenten kuluessa, toisin kuin betoni. Toisaalta rapautuneetkin betonikivet ovat helposti vaihdettavissa, jolloin entiset menevät betonikierrätykseen. Betonilaattapinnan hyvä puoli on, että siitä saadaan haluttaessa täysin tasainen esimerkiksi esteettömäksi rakennettavalle pihalle.

Betonilaatan asennus

Alueelta poistetaan pehmeä eloperäinen maa-aines tai vanhat laatat, jos niitä on. Pohjatyöt kattavat aina laajemman alueen kuin suunniteltu kiveys. Maassa mahdollisesti sijaitsevien kaapeleiden ja putkien sijainti tarkistetaan ennen kaivamista. Kantava sora tai murske levitetään alueelle vähintään 20 sentin paksuudelta. Routivan maan ja soran väliin voidaan sijoittaa suodatinkangas, jotta maa-ainekset eivät sekoitu. Sora tasoitetaan ja tiivistetään täryttämällä. Sitten levitetään asennushiekka tai vaihtoehtoisesti kivituhka, jonka paksuus olisi hyvä olla noin 3 senttimetriä. Betonilaatat asennetaan kiinteältä reunalta ja edetään siten, että uusi laatta laitetaan jo valmiilta pinnalta. Näin vältetään asennushiekan päällä kävelyä.

Kun laatat on asennettu, on reunuskivien asennuksen vuoro, mikäli ne nähdään tarpeellisiksi. Niiden tarkoitus on estää maa-aineksen valuminen laattojen päälle. Ihan lopuksi laatoituksen päälle levitetään hieno saumaushiekka ja laatoitus tiivistetään täryttämällä. 60 x 60 betonilaatta toimii hyvin myös kävelypolun päällysteenä. Tällöin laattoja ei tietysti asenneta rinnakkain, vaan pituussuunnassa. Betonilaatat tarjoaa Vehoniemen Laattamyymälä.